Hội thảo chuyên đề: "Sự đa hình kiểu gen của Virus Parvo (CPV-2) và biến chủng Parvo Virus 2b trên chó"

Sự kiện - Hội thảo
5/10/2023

Chia sẻ

Hội thảo chuyên đề: "Sự đa hình kiểu gen của Virus Parvo (CPV-2) và biến chủng Parvo Virus 2b trên chó" thời gian ngày 24/08/2023 tại Hà Nội.

Lên đầu trang