Phone : 0933702702 Email : benhvienthucanh@greenpet.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 10


CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 10

Bệnh viện thú cảnh Greenpet xin gửi tới Quý khách hàng Chương trình  tadalafil buy online. Khuyến mại đặc biệt  tháng 10/ 2017  áp dụng từ ngày 07/10/ 2017 đến hết ngày 31/10/ 2017 dành cho tất cả các thú cưng đến thực hiện check in tại bệnh viện.

I. DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Giảm ngay 100% phí khám bệnh cho các lần khám tiếp theo trong quá trình điều trị kéo dài (Lần 2, lần 3 …)

 1. Phí nội trú: Giảm 25% cho thú cưng điều trị 3 ngày đêm

ĐVT: Ngày đêm

< 5 kg          chỉ còn:         75.000đ30 – 40 kg    chỉ còn:       140.000đ
5 – 10 kg      chỉ còn:         94.000đ40 – 50 kg    chỉ còn:       150.000đ
10 – 20 kg    chỉ còn:       110.000đ> 50 kg        chỉ còn:       165.000đ
20 – 30 kg    chỉ còn:       124.000đ
  i
 1. Phí Dịch vụ triệt sản mèo cái: Giảm 20%

ĐVT: Con

1 – 3 kg       chỉ còn:       392.000đ5 – 8 kg        chỉ còn:       632.000đ
3 – 5 kg        chỉ còn:       476.000đ8 -10 kg       chỉ còn:       784.000đ
  i
 1. Phí Dịch vụ triệt sản chó cái: Giảm 35%

ĐVT: Con

1 – 3 kg       chỉ còn:          644.000đ25 – 30 kg    chỉ còn:       2.587.000đ
3 – 5 kg        chỉ còn:          907.000đ30 – 35 kg    chỉ còn:       2.847.000đ
5 – 8 kg        chỉ còn:        1.164.000đ35 – 40 kg    chỉ còn:       3.100.000đ
8 -10 kg       chỉ còn:        1.417.000đ40 – 45 kg    chỉ còn:       3.367.000đ
10 -15 kg     chỉ còn:        1.677.000đ45 – 50 kg    chỉ còn:       3.630.000đ
15 – 20 kg    chỉ còn:        1.944.000đ> 50 kg        chỉ còn:       3.887.000đ
20 – 25 kg    chỉ còn:       2.308.000đ

i

 1. Phí Dịch vụ Mổ đẻ: Giảm 35%

ĐVT: Con

1 – 3 kg       chỉ còn:          965.000đ25 – 30 kg    chỉ còn:       3.568.000đ
3 – 5 kg        chỉ còn:       1.297.000đ30 – 35 kg    chỉ còn:       4.212.000đ
5 – 8 kg        chỉ còn:        1.602.000đ35 – 40 kg    chỉ còn:       4.855.000đ
8 -10 kg       chỉ còn:        1.930.000đ40 – 45 kg    chỉ còn:       5.518.000đ
10 -15 kg     chỉ còn:        2.275.000đ45 – 50 kg    chỉ còn:       6.155.000đ
15 – 20 kg    chỉ còn:        2.574.000đ> 50 kg        chỉ còn:       6.812.000đ
20 – 25 kg    chỉ còn:       2.908.000đ

 

II.TIÊM VACCINE:

 1. Giảm 20%:
Tiêm Rabies ( dại )LiềuChỉ còn         80.000đ
Tiêm Biocan Puppy (2 bệnh)LiềuChỉ còn         80.000đ
Tiêm Biocan DHPPi (5 bệnh)LiềuChỉ còn       128.000đ
  i
 1. Giảm 30%: Khách hàng tiêm 3 thú cưng
Tiêm Rabies ( dại )LiềuChỉ còn         70.000đ
Tiêm Biocan Puppy (2 bệnh)LiềuChỉ còn         70.000đ
Tiêm Biocan DHPPi (5 bệnh)LiềuChỉ còn       112.000đ
  i
 1. Giảm 40%:

Khách hàng đăng ký trước 02 ngày, tiêm vào thứ 4, 5 hàng tuần trong tháng 10

Tiêm Rabies ( dại )LiềuChỉ còn         60.000đ
Tiêm Biocan Puppy (2 bệnh)LiềuChỉ còn         60.000đ
Tiêm Biocan DHPPi (5 bệnh)LiềuChỉ còn         96.000đ

 

III. DỊCH VỤ LÀM ĐẸP: Thú cưng sử dụng dịch vụ Tắm hoặc Cắt tỉa được

 • Tẩy giun miễn phí
 • Tặng 01 Phiếu Tắm hoặc cắt tỉa miễn phí

IV: DỊCH VỤ KHÁCH SẠN: Tất cả thú cưng đến gửi Khách sạn đều được khám tổng quát, tẩy giun và tắm miễn phí 01 lần

 1. Giảm 20%: Khách hàng gửi thú cưng < 3 ngày đêm

(ĐVT: Ngày đêm)

< 5 kg          chỉ còn:       160.000đ20 – 30 kg    chỉ còn:       280.000đ
5 – 10 kg      chỉ còn:       200.000đ30 – 40 kg    chỉ còn:       320.000đ
10 – 20 kg    chỉ còn:       240.000đ> 40 kg        chỉ còn:       360.000đ

 

 1. Giảm 30%: Khách hàng gửi thú cưng 3 ngày đêm

   ĐVT: Ngày đêm

< 5 kg          chỉ còn:       140.000đ20 – 30 kg    chỉ còn:       245.000đ
5 – 10 kg      chỉ còn:       175.000đ30 – 40 kg    chỉ còn:       280.000đ
10 – 20 kg    chỉ còn:       210.000đ> 40 kg        chỉ còn:       315.000đ

 

 1. Giảm 35% + Combo cắt tỉa miễn phí: Khách hàng gửi thú cưng 5 ngày đêm

ĐVT: Ngày đêm

< 5 kg          chỉ còn:       130.000đ20 – 30 kg    chỉ còn:       227.000đ
5 – 10 kg      chỉ còn:       162.000đ30 – 40 kg    chỉ còn:       260.000đ
10 – 20 kg    chỉ còn:       195.000đ> 40 kg        chỉ còn:       292.000đ

 

Mọi thông tin chi tiết quý khách tham khảo

 Website: http://greenpet.com.vn/ hoặc gọi số hotline:  0243.9999.702 – 0981.666.702 – 0933.702.702