Phone : 0933702702 Email : benhvienthucanh@greenpet.com.vn

Một số chỉ tiêu lâm sàng bình thường của Chó và Mèo


Một số chỉ tiêu lâm sàng bình thường của Chó và Mèo

Dưới đây là một số chỉ tiêu lâm sàng bình thường của Chó và Mèo:

Chỉ tiêu lâm sàngChóMèo

 

1. Thân nhiệt (oC).

 

– Chó nhỏ: 37,5 – 39,0

– Chó lớn: 37,5 – 39,0

38 – 39,2
2. Nhịp tim (Số lần/ phút).

 

– Chó nhỏ: 100 – 130

– Chó lớn: 70 – 100

120 – 140 lần/phút, một số trường hợp nhịp tim có thể tăng lên 200 lần/phút.
3. Nhịp hô hấp (Số lần thở ra hoặc hít vào/ phút).– Chó nhỏ: 18 – 26

– Chó lớn: 14 – 22

16 – 40

 

 

4. Sinh sản.

 

Trung bình chó cái động dục lần đầu tiên vào 8 – 10 tháng tuổi, ở giống chó nhỏ có thể sớm hơn ( khoảng 6 tháng ), ở giống chó lớn có thể muộn hơn ( 12 – 14 tháng ).

Thời gian mang thai ở chó dao động 59 – 65 ngày.

 

Thời gian mang thai ở mèo dao động 57 – 69 ngày, trung bình khoảng 60 ngày.