Phone : 0933702702 Email : benhvienthucanh@greenpet.com.vn

Chương trình vaccine cho chó


Chương trình vaccine cho chó

Trong quá trình nuôi thú cưng, việc chủng ngừa vaccine cho chó rất quan trọng, đóng vai trò giúp thú cưng phòng tránh được các bệnh và luôn khỏe mạnh trong suốt vòng đời của chó.